DTİK 10. Kurultay


Cumhurbaşkanımız Sayın 
@RTErdogan
'ın teşrifleriyle #DTİK 10. Kurultayı Türkiye'nin liderliğinde tamamlanmıştır.

Kurultayımız, Türk Dünyasında iş ve ticaret hacmini artıracak, diasporası ile güçlü bağlar kurabilen dünya da büyük Türk iş adamları gücü olacaktır.