Yangın Dedektörü Test Spreyi

Yangın Dedektörü Test Spreyi


Yangın Dedektörü Test Spreyi

• 250 ml
• Kirli ve Tozlu Dedektörleri Temizler
• Hatalı Alarmları Önler
• Hassasiyetleri Arttırır.
• Hızlı ve güvenli şekilde dedektörün
• temizlenmesini sağlar.
• Alev Almaz
• Etkilidir
• Kullanımı Kolaydır
• Aşındırma Yapmaz
• Hacmi: 6.6 cm çap, yükseklik 15 cm o/a
• Bütün marka dedektörlerde kullanılabilir

ÜRÜN KODU: M.U.YAN.00025

Yangın Dedektörü Test Spreyi
Propan-2-ol 67 - 63 - 0 10 - 19.99 Yanıcı sıvı 2, H225 / Göz iritasyonu 2, H319 / STOT SE 3, H336
Propan 74 - 98 - 6 10 - 20 Yanıcı Gaz 1 H220
İzobutan 200 - 857 - 2 10 - 20 Yanıcı Gaz 1 H220
Bütan 203 - 448 - 7 50 - 70 Yanıcı Gaz 1 H220